torsdag 13. oktober 2011

Lets organize
This is the fantastic work of photographer Henrik Bonnevier and stylist Lotta Agaton, for Swedish graphic artist Therese Sennerholt. Via Henrik Bonnevier.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Thank you! Love, ani